Tel: +34 652 56 23 23 garcia@gestiurisabogados.com

   Àrees d’Actuació

   A Gest Iuris Advocats defensem els interessos dels nostres clients amb professionalitat i honestedat.

   Reclamació d’Accidents

   Reclamacions d’accidents de trànsit com a vianant o conductor de vehicles a motor per responsabilitat civil extracontractual.

   Reclamació de responsabilitat patrimonial en cas d’accidents a la via pública.

   Reclamació d’indemnitzacions a l’empara de la Llei sobre Assegurança de Viatges.

   Nul·litat Clàusules Abusives

   Reclamació de la nul·litat de clàusules abusives (clàusules sòl, clàusula despeses de la hipoteca, IRPH) de consumidors i empresaris enfront de la jurisdicció mercantil.

   Reclamacions davant Companyies

   Reclamacions davant de companyies d’assegurança per impagament de sinistres i davant d’entitats financeres. Condicions generals de la contractació i Llei sobre contracte d’assegurança.

   Gestió de Cobrament de Deutes

   Reclamació de deutes en general (procediment monitori). Reclamacions contra morosos en via extrajudicial. Negociació extrajudicial i judicial de deutes.

   Segona Oportunitat

   Procediment per aconseguir l’exoneració de deutes de persones físiques a l’empara de la Llei 1/2015 de 27 de febrer.

   Dret Matrimonial

   Separacions i divorcis, mutu acord o contenciós, amb o sense mesures provisionals. Procediments sobre extinció parelles de fet amb reclamació d’aliments.

   Arrendaments

   Procediments arrendaticis, desnonaments per falta de pagament, demandes per precari, procediments sobre efectivitat de drets reals inscrits.

   Dret Penal

   Assistència al detingut, procediments davant el Jutjat Penal i de l’Audiència Provincial.

   Explica'ns el teu cas

   8 + 5 =