Tel: +34 652 56 23 23 garcia@gestiurisabogados.com

   Gest Iuris Advocats

   Fundat per JUAN JOSÉ GARCÍA DE ALCARAZ VÁZQUEZ

   Exercint el dret des de 2001

   El Despatx GEST IURIS va ser fundat l’any 2011 per l’advocat JUAN JOSÉ GARCÍA DE ALCARAZ VÁZQUEZ, Col·legiat núm. 2369 al ICATER (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa), diploma de postgrau en pràctica professional de l’advocacia per la UAB i com Administrador Concursal per la Universitat de Deusto.

   Àrees d’Actuació

   l

   Reclamació d'Accidents

   Reclamació d’indemnitzacions derivades d’accidents de trànsit, com a vianant o conductor de vehicles a motor i en la via pública o en mitjans de transport.

   i

   Nul·litat Clàusules
   Abusives

   Reclamació de nul·litat de clàusules abusives en contractes celebrades amb consumidors (clàusules sòl, despeses d’hipoteca, IRPH ….).

   Reclamacions a Companyies

   Reclamacions davant de companyies d’assegurança per impagament de sinistres i davant d’entitats financeres.

   Gestió de Cobrament de Deutes

   Reclamació de factures impagades. Procediments Monitoris. Gestió extrajudicial i judicial de deutes.

   Z

   Segona Oportunitat

   Procediment per aconseguir l’exoneració de deutes de persones físiques.

   Dret Matrimonial

   Separacions i divorcis, extincions de parella amb reclamació d’aliments.

   Arrendaments

   Procediments arrendaticis, desnonaments per falta de pagament, demandes per precari, procediments sobre efectivitat de drets reals inscrits.

   Dret Penal

   Assistència al detingut, procediments davant el Jutjat Penal i de l’audiència provincial.

   Perquè Triar-nos

   Per Experiència

   JUAN JOSÉ GARCÍA DE ALCARAZ VÁZQUEZ ha col·laborat professionalment amb companyies de defensa jurídica (DEPSA antiga companyia de defensa jurídica de Catalana Occident) i amb una acreditada i sòlida experiència en l’àmbit del dret de l’assegurança i en reclamacions derivades d’accidents de trànsit per danys personals i materials, responsabilitat civil contractual i extracontractual, dret matrimonial i penal. Molta experiència en procediments en matèria de consumidors. Un dels primers i únics advocats de Terrassa a reclamar la nul·litat de la clàusula IRPH Conjunt Entitats i en formular demandes d’empreses davant la jurisdicció mercantil en matèria de clàusules abusives (clàusula sòl).

   Per Eficiència

   Totes les reclamacions derivades d’accidents de trànsit en què ha intervingut el lletrat D. JUAN JOSÉ GARCÍA D’ALCARAZ VÁZQUEZ han acabat amb el pagament d’una indemnització al perjudicat per part de la companyia asseguradora. A més en el despatx estem especialitzats en matèria de condicions generals de la contractació (clàusula sòl, IRPH, despeses) de consumidors, amb un índex absolut d’èxit tant en via amistosa com en judicial.

   Molta experiència en processos matrimonials i de violència de gènere i en reclamació de deutes i en processos arrendaticis.

   Per Vocació de Servei al Client Orientada a la Assoliment d’Objectius

   En GEST IURIS ADVOCATS estem clarament orientats cap a la consecució d’objectius i de la màxima indemnització per als nostres clients, i s’ofereix un servei personalitzat a cadascú per tal d’aconseguir els millors resultats.

   La Nostra Filosofia

   1

   Confiança i Assessorament Personalitzat

   2

   Màxima Defensa dels Interessos dels Nostres Clients

   3

   Especialització en les Diferents Àrees d’Actuació

   Sobre de Juan José García de Alcaraz Vázquez

   Juan J. García de Alcaraz

   Juan J. García de Alcaraz

   Fundador Gest Iuris y Letrado

   El Despatx GEST IURIS va ser fundat l’any 2011 per l’advocat JUAN JOSÉ GARCÍA DE ALZARAZ VÁZQUEZ, Col·legiat núm. 2369 al ICATER (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa), diploma de postgrau en pràctica professional de l’advocacia per la UAB i com Administrador Concursal per la Universitat de Deusto.

   Ha col·laborat professionalment amb companyies de defensa jurídica (DEPSA antiga companyia de defensa jurídica de Catalana Occident) i amb una acreditada i sòlida experiència en l’àmbit del dret de l’assegurança i en reclamacions derivades d’accidents de trànsit per danys personals i materials, responsabilitat civil contractual i extracontractual, dret matrimonial i penal. Molta experiència en procediments en matèria de consumidors. Un dels primers i únics advocats de Terrassa a reclamar la nul·litat de la clàusula IRPH Conjunt Entitats i en formular demandes d’empreses davant la jurisdicció mercantil en matèria de clàusules abusives (clàusula sòl).

   Reclamacions en matèria de contractes d’assegurança, condicions privatives i limitadores de drets en pòlisses de contracte d’assegurança. Reclamació i negociació de deutes.

   Reclami l’exoneració dels seus deutes mitjançant el mecanisme contemplat en la Llei de Segona Oportunitat, o als seus morosos.

   Si heu patit un accident, GEST IURIS ADVOCATS resoldrà la seva reclamació amb la professionalitat que atorguen nou anys d’experiència en el sector i l’haver col·laborat amb companyies d’assegurança en la matèria.

   Si té una clàusula sòl en la seva hipoteca pot reclamar la seva nul·litat, la primera consulta per revisar si té clàusula sòl és gratuïta.

   Traballem Junts